Zajímáte se o CLIL nebo další inovativní metody a technologie ve výuce?


Channel Crossings je partnerem odborně metodických konferencí EduTeK, které jsou určeny vedoucím pracovníkům škol a učitelům a věnují se celé řadě aktuálních témat. Konference se budou konat v průběhu března a dubna v Praze, Karlových Varech, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Pardubicích, Brně a Olomouci. Účast je zdarma. Zástupci Channel Crossings zde představí metodu CLIL a zejména praktické náměty pro její využívání ve výuce.

Témata příspěvků:
 • Dotační příležitosti a možnosti financování rozvoje škol v období 2014–2020
 • Zavádíme a rozvíjíme CLIL – náměty pro inspiraci a možnosti DVPP v šablonách
 • Cloud computing – nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení projektů i pro každodenní školní praxi
 • Kybernetická bezpečnost
 • Efektivní ochrana školní síťě před nevhodným obsahem
 • Podpora čtenářské gramotnosti
 • Týmová výuka s tablety ve třídě
 • Rozvoj matematického a logického myšlení hrou, deskové hry
 • Techambition jako doplněk výuky středoškolské matematiky
 • Praktické využití interaktivních hraček pro rozvoj logického myšlení typu Ozobot a jiné
 • Výukové hry, virtuální a rozšířená realita
 • Specializované učebny pro výuku přírodních věd, jazyků a digitálních technologií
 • Vzdělávaní v oblasti digitálních technologií.
Bližší informace a přihlášky na konferenci: www.edutek.cz.
Těšíme se na Vás.

Zapojte Vaše žáky do soutěže Master of Labyrinth


V období od 17. listopadu 2016 do 17. ledna 2017 bude probíhat celostátní soutěž určená žákům 6.-9. tříd ZŠ. Účastníci budou soutěžit v hraní jednoduchých on-line výukových her, které jsou zpracovány se záměrem podporovat zařazování prvků metody CLIL do výuky. Nejlepší trojice obdrží věcné ceny a certifikát. K dispozici je celkem 15 typů her kombinujících výuku Ma, Ze, Dě, Př nebo OV s angličtinou nebo němčinou. Soutěžit mohou jak jednotlivci, tak i celé školy.

Pro více informací si můžete stáhnout PDF soubory s plakáty o soutěži pro učitele a pro žáky, které jsou v tiskové kvalitě, takže je v případě zájmu můžete rovnou vyvěsit na své škole.

Přijďte se seznámit s metodou CLIL a vyzkoušet si ji v praxi


Pravděpodobně jste o metodě CLIL, která podporuje výuku cizího jazyka s ostatními předměty, už slyšeli. Ale jak vlastně taková výuka vypadá? Jaké má výhody a možná úskalí?

Odpověď na tyto a další otázky se dozvíte na některém z našich workshopů. Dlouhodobě se zbýváme metodologií CLIL a ve spolupráci se zkušenými lektory nabízíme 2 typy workshopů - Ochutnávka CLIL (4x60minut) nebo Jak na CLIL s Labyrinthem (6x60 minut).

Bližší informace a termíny workshopů včetně možnosti přihlášení najdete na webových stránkách www.ucebniceclil.cz. Můžete si zde také prohlédnout ukázky ze všech učebních materiálů.

V případě zájmu kontaktujte kolegyni Jiřinu Mrkvičkovou (jirina.mrkvickova@chc.cz, tel.: 210 215 367).

Těšíme se na Vás

Impuls: několik slov na závěr projektu


V září 2014 byla ukončena realizace projektu. Téměř třicet účastníků svoje zapojení do projektu završilo úspěšným složením mezinárodně uznávané zkoušky. Za úspěšné absolvování jednotlivých vzdělávacích aktivit jsme udělili téměř sto certifikátů s akreditací DVPP.
Symbolickou tečkou za projektem byl závěrečný seminář uspořádaný na konci srpna. Všem přítomným děkujeme za účast a za příjemnou atmosféru, kterou na semináři vytvořili. Přejeme hodně trpělivosti a motivace k dalšímu studiu a osobnímu rozvoji.

S koncem realizačního období však život Impulsu nekončí. E-learningové kurzy angličtiny zůstanou pro všechny zapojené pedagogy přístupné i nadále. Obsah kurzů bude také dále aktualizován v rámci nového projektu Vzdělávací agentury Channel Crossings s názvem Škola bez hranic, který se zaměřuje především na výuku pomocí metody CLIL, přípravu projektů mezinárodní spolupráce a zapojování rodilých mluvčí do výuky na ZŠ.

Těšíme se na shledanou v některém z dalších projektů.

Workshopy pro učitele jdou do finále


V průběhu května a června 2014 jsme v prostorách Jazykové agentury Channel Crossings v Radotíně uspořádali již šesté kolo workshopů angličtiny pro učitele. Workshopy byly zaměřeny na další oblast profesní angličtiny (Schůzky a jednání v AJ) a zahrnovaly také přípravu na složení mezinárodních certifikátů, především zkoušky City and Guilds. Účastníci si nanečisto vyzkoušeli některé části zkoušky a získali zpětnou vazbu od zkušeného lektora – rodilého mluvčího. S ohledem na přání účastníků bylo do workshopu zařazeno i psaní vybraných slohových útvarů, které jsou důležitou součástí mezinárodních zkoušek.

Mezinárodní zkoušky v plném proudu


Během první poloviny roku 2014 projevilo více než 30 učitelů ze Středočeského kraje zájem o složení mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. V dubnu a květnu se zájemci zúčastnili jazykové zkoušky „nanečisto“, díky které získali lepší představu o podobě a náročnosti zkoušky. V průběhu května také začaly přicházet první pozitivní zprávy o účastnících, kteří zkoušku úspěšně absolvovali. V následujících několika týdnech, čeká mezinárodní zkouška ještě více než dvacet jejich kolegů, kterým tímto děkujeme za projevenou odvahu a přejeme jim hodně štěstí a motivace ke studiu. Všem, kteří již u zkoušky uspěli, gratulujeme.

Uzávěrka přihlášek na poslední možný termín (18. 7. 2014) je 27. 6. 2014.

E-learning i o prázdninách


V druhé polovině června byla otevřena pátá online lekce anglického jazyka pro schůzky a jednání (English for Meetings and Negotiations). Učitelům zapojeným do projektu Impuls tím byl zpřístupněn celý e-learningový program, který se skládá ze tří studijních modulů: obecná angličtina pro přípravu na mezinárodní zkoušku, angličitna pro prezentování, angličtina pro schůzky a jednání. E-learning je určen zájemcům o studium angličtiny z řad učitelů Středočeského kraje na úrovních A2, B1 a B2.

Účastníci mohou v lekcích studovat i během léta. O možnost využívat e-learningu ale účastníci nepřijdou ani po skončení projektu v září 2014.
Učitelé zapojení do projektu Impuls mohou za absolvování celého blended learningového kurzu (e-learning a prezenční workshopy) získat certifikát o absolvování s akreditací DVPP.

Zrealizovali jsme: 3. seminář pro jazykové poradce


Na Den učitelů, 28. března 2014, se v prostorách jazykové školy Channel Crossings uskutečnil v pořadí již třetí metodický seminář pro učitele anglického jazyka, kteří jsou zapojeni do jazykového poradenství projektu IMPULS. Tento seminář byl rovněž seminářem posledním a byl zaměřen na téma schůzky a jednání v anglickém jazyce. Učitelé - jazykoví poradci se seznámili s možnostmi e-learnigových lekcí v platformě Moodle, ve které byl vytvořen kurz Meetings in English. Cílem odborného e-learnigového kurzu, který mají od března 2014 učitelé k dispozici, je vybavit učitele v angličtině tak, aby byli schopni bez problémů vést jednání a schůzky v anglickém jazyce s partnerskými školami či dalšími zahraničními institucemi. Na přání účastníků byla na program zařazena také problematika auditového testování a ověřování znalostí studentů.

Všem jazykovým poradcům děkujeme za účast a přejeme mnoho úspěchů v rámci jazykových konzultací s kolegy na školách.

140402s

Projekt IMPULS na veletrhu LINGUA SHOW 2014


V měsíci březnu měla jazyková škola Channel Crossings jedinečnou příležitost prezentovat realizované vzdělávací projekty široké veřejnosti na mezinárodním jazykovém a vzdělávacím veletrhu LINGUA SHOW. Veletrh Lingua Show již potřetí prezentoval novinky ze světa jazykového i celoživotního vzdělávání a představil i řadu zahraničních pracovních příležitostí.

V rámci doprovodného programu proběhla ve čtvrtek 27. 3. 2014 prezentace projektu IMPULS pod záštitou Ministerstva školství a programu OP VK, který zde měl letos rovněž své zastoupení a představoval vybrané projekty zaměřené na jazykové vzdělávání a celoživotní učení.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizačním zajištění a těšíme se opět na setkání v příštím roce.

140402ls

Složení mezinárodní jazykové zkoušky zdarma pro učitele projektu Impuls


Vážení učitelé,
rádi bychom vám nabídli e-learningové kurzy angličtiny a možnost složení mezinárodní zkoušky z anglického jazyka v rámci projektu IMPULS. Níže naleznete bližší informace o zkouškách a termínech:

140305o

Jaké zkoušky je možné složit?
 • zkoušky City and Guilds (úroveň B1, B2, C1) – registrace možná do konce května 2014
 • zkoušky British Council (FCE, CAE) – registrace možná pouze do konce března 2014

Odborná jazyková podpora při studiu angličtiny pro učitele v projektu IMPULS
 • studium v platformě Moodle: e-learningové kurzy všeobecné i odborné angličtiny
 • individuální konzultace a zhodnocení jazykové úrovně
 • pretesty zkoušky City and Guilds ZDARMA
 • intenzivní přípravný jazykový workshop na zkoušku

Kdo se může do projektu zapojit?
 • učitelé všech aprobací Středočeského kraje, kteří mají zájem zlepšit své jazykové znalosti a získat certifikát stvrzující dosaženou jazykovou úroveň v anglickém jazyce (zkoušky možné pro úrovně B1, B2 a C1)

Termíny zkoušek City and Guilds: 30. 5. 2014, 20. 6. 2014 a 18. 7. 2014
Termíny pretestů ke zkouškám City and Guilds: 18. 4. 2014, 23. 5. 2014
Místo konání zkoušek a pretestů: Jazyková škola Channel Crossings, Lazarská 8/13E, Praha 2

Pro další informace prosím kontaktujte organizátory projektu: Mgr. Lukáš Nevrkla, lukas.nevrkla@chc.cz

Termíny testů nanečisto pro studenty projektu IMPULS


V rámci projektu IMPULS mají učitelé zapojení do projektu možnost složit mezinárodní zkoušku z anglického jazyka. Pro zájemce o zkoušku City and Guilds jsou vypsány následující termíny pretestů:
                
Termín

Duben

Květen

Datum
18. 4. 2014
23. 5. 2014
Místo konání
Časy zkoušek
B1
B2
C1
B1
B2
C1
9:00–11:30
9:00–12:00
9:00–12:30
9:00–11:30
9:00–12:00
9:00–12:30

Začátek roku 2014 ve znamení jazykových workshopů


V lednu 2014 se učitelé zapojení do projektu IMPULS mohli opět osobně setkat s ostatními studenty i lektory jazykové školy Channel Crossings na prezenčních jazykových workshopech. Již po páté měli studenti možnost si procvičit a ověřit své nabyté znalosti ze studia v platformě Moodle English for Teachers při praktických úkolech.

Na workshopech měli účastníci také možnost seznámit se s tématy spojené s jednáním a vyjednáváním v anglickém jazyce. Účastníci měli tak příležitost osvojit si klíčovou slovní zásobu a užitečné fráze, které se mohou hodit např. při schůzích s partnery v rámci mezinárodních projektů či v eTwinningu.

140131

Máte zájem se zúčastnit posledních workshopů?
Termín konání: pátek 14. 2. 2014 14:00–18:30 (workshopy pro úrovně A2/B1 a B2)
Místo konání: Gymnázium Mladá Boleslav, Palackého 191/1

Pro přihlášení kontaktujte:
Mgr. Hana Erlebachová, tel.: 210 215 363, e-mail: hana.erlebachova@chc.cz

Po absolvování workshopu je možné pokračovat v e-learningovém kurzu v platformě English for Teachers.

Impuls do nového roku 2014


Patří mezi vaše novoroční předsevzetí zlepšení se v angličtině? Uvažujte o zapojení vašich žáků do mezinárodního projektu, ale chybí vám jazykové znalosti? Nebo si jen chcete trochu procvičit angličtinu? Pokud ano, zúčastněte se workshopů anglického jazyka s lektory projektu IMPULS, kterých se bezplatně mohou zúčastnit učitelé základních a středních škol Středočeského kraje.

Kde se workshopy konají?
Prezenční workshopy se konají na pobočce jazykové školy Channel Crossings, Praha 5 – Radotín či přímo na školách Středočeského kraje (Gymnázium Mladá Boleslav).

Aktuální volné termíny:
24. ledna 2014 14:00–18:30 – jazykový workshop Meetings in English (workshop s českým lektorem pro nižší úroveň A2/B1)

Místo konání:
Jazyková škola Channel Crossings – Vrážská 238, Praha 5 – Radotín
Pro účastníky workshopů je zajištěno drobné občerstvení.

ws140116

Nevyhovuje vám termín workshopu? Vyzkoušejte naše e-learningové kurzy anglického jazyka:

1. Kurz všeobecné angličtiny (úrovně A2, B1 a B2) – kurzy zaměřené na prohloubení znalostí obecné angličtiny. Možnost procvičování gramatických jevů i slovní zásoby netradiční formou. (Lekce obsahují i další zajímavé a užitečné odkazy pro rozvoj anglického jazyka na internetu.)

2. Kurz Prezentování v angličtině (Presentation in English) - kurz je připraven ve dvou variantách, nižší a vyšší (A2/B1–B2). Kurz je zaměřen na nezbytné slovní obraty pro prezentování, ale také na techniky a postupy potřebné k vytvoření a vedení dobré prezentace. Získané znalosti učitelé využijí např. při spolupráci na mezinárodních projektech.

Pro přihlášení a více informací prosím kontaktujte organizátory:
Mgr. Hana Erlebachová Tel.: 210 215 363 e-mail: hana.erlebachova@chc.cz

Podzimní jazykové workshopy pro učitele


V září 2013 budou mít učitelé zapojení do studia angličtiny v platformě ENGLISH FOR TEACHERS již počtvrté možnost zúčastnit se prezenčního jazykové workshopu pro učitele. Učitelé tak budou mít opět jedinečnou možnost procvičit získané znalosti v praxi.

Termíny workshopů:
– 20. 9. 2013 Praha, Vrážská 238, Praha 5 – Radotín (úrovně B1/B2)
– 27. 9. 2013 Praha, Vrážská 238, Praha 5 – Radotín (úrovně A2, B1/B2)

130918

Doporučujeme: Awesomebooks.com aneb levné anglické knížky nejen na léto


Už jste si vybrali své letní čtivo na čas prázdnin či vaši dovolenou? Pokud ne, zkuste tentokrát sáhnout po knížce v angličtině. A pokud vám ve vaší knihovničce anglické knihy doposud chybí, využijte možnosti objednání knih z portálu http://www.awesomebooks.com

Webový portál awesomebooks.com je portál zaměřený na prodej anglických knih, a to především knih z druhé ruky. Ceny knih vás opravdu mile překvapí, a pokud si objednáte rovnou dvě či více knížek, poštovné máte zdarma. Pro inspiraci na letní čtení jsme vybrali dva tituly, které vám mohou zpříjemnit nejen prázdninové chvíle:

knihy

Khaled Hosseini: And the Mountains Echoed
Khaled Hosseini, the #1 New York Times–bestselling author of The Kite Runner and A Thousand Splendid Suns, has written a new novel about how we love, how we take care of one another, and how the choices we make resonate through generations. ... more

Ciara Geraghty: Lifesaving for beginners
An accident on the motorway. One woman dies. One woman lives. Nothing will ever be the same again. Kat Kavanagh works in Dublin as a technical writer. She has no children and is fond of her man-friend, Thomas. She never thinks about what happened when she was fifteen. That's Kat's story. None of it is true. Milo is ten and lives in Brighton. He's pretty busy trying to keep... more

Good luck with English and see you soon!

IMPULS a prázdniny s angličtinou


I v letním čase tým projektu IMPULS připravuje zajímavé anglické materiály a interaktivní kurzy v prostředí Moodle pro učitele Středočeského kraje, kteří již téměř rok mají možnost studovat anglický jazyk formou blended learningu, což je kombinace prezenčních workshopů a studia v online platformě. Díky této formě studia mají učitelé možnost studovat a pracovat na svých řečových dovednostech v angličtině i v čase letních prázdnin zcela bez omezení.

Od letošního léta realizátoři projektu připravují pro učitele také krátké pravidelné newslettery, které obsahují nejen novinky související se studiem a platformou English for Teachers, ale zahrnují také zajímavé tipy a rady ke studiu angličtiny od lektorů jazykové školy Channel Crossings.

Máte-li zájem se zapojit do projektu v novém školním roce 2013/2014, neváhejte a napište nám.

Přejeme všem učitelům krásné a pohodové léto a těšíme se na setkání na jazykových workshopech.

Tým projektu IMPULS

Zrealizovali jsme: 2. seminář pro jazykové poradce


Před ukončením školního roku 2013/2014 se dne 14. června 2013 v prostorách jazykové školy Channel Crossings uskutečnil druhý metodický seminář pro učitele anglického jazyka zapojených do jazykového poradenství projektu IMPULS.

308

Metodický seminář byl zaměřen na prezentování v anglickém jazyce. Jazykoví poradci tak mohli načerpat řadu tipů a doporučení k prezentování i tvorbě prezentací v cizím jazyce. V průběhu semináře se jazykoví poradci také blíže seznámili se slovní zásobou a důležitými frázemi. Získané informace mohou učitelé předat dále také svým kolegům v rámci jazykového poradenství. Na přání účastníků byla část semináře věnována i prohlubování dovedností při tvorbě cvičení v platformě Moodle English for Teachers.
Další setkání jazykových poradců se uskuteční na podzim školního roku 2013/2014.

Zlepšete si své prezentační dovednosti v angličtině!


Chystáte se na kurz pro učitele do zahraničí a budete mít za úkol prezentovat svoji školu či osobu? Chybí Vám slovní zásoba nezbytná pro prezentování v angličtině? Pokud jste učiteli Středočeského kraje na ZŠ či SŠ, začněte studovat e-learningový kurz Presentations in English (Prezentování v angličtině). Kurz je připraven ve dvou variantách, nižší a vyšší (A2/B1–B2). Kurz je zaměřen na nezbytné slovní obraty pro prezentování, ale také na techniky a postupy potřebné k vytvoření a vedení dobré prezentace.

Pro přihlášení kontaktujte organizátory projektu.

prezentace

Zrealizovali jsme: Workshopy zaměřené na prezentování v anglickém jazyce


V průběhu března 2013 zrealizovala jazyková škola Channel Crossings již třetí prezenční workshopy pro učitele Středočeského kraje v rámci projektu IMPULS. Učitelé měli možnost zúčastnit se workshopů v Praze a Mladé Boleslavi celkem v šesti termínech. Prezenční workshopy byly zaměřeny nejen na rozvoj řečových dovedností v anglickém jazyce, ale také na prezentační dovednosti a slovní zásobu spojenou s prezentováním v anglickém jazyce.

Učitelé se seznámili s přípravou a strukturou prezentace a také se specifickou slovní zásobou a frazeologií nezbytnou pro prezentování v angličtině. Každý z účastníků měl možnost připravit si vlastní prezentaci a vyzkoušet si své prezentační dovednosti před kolegy z ostatních škol. Společně s lektory se učitelé zaměřili na formální i obsahové stránky prezentací, aby výsledné prezentace byly pro posluchače nejen dostatečně informativní, ale i poutavé.

Ve zkratce byly účastníkům také představeny možnosti spolupráce se zahraničními školami, které mohou nejen v hodinách angličtiny fungovat jako nový zdroj motivace pro žáky. Navázání zahraniční spolupráce také představuje jednu z možností, jak aktivně zapojit žáky do vyučovacího procesu.

Třetí workshopy věnované prezentacím byly rovněž malou ochutnávkou k připravovanému kurzu Presentations in English, ve kterém budou mít učitelé ještě řadu příležitostí, jak si posílit své prezentační dovednosti a nezbytné jazykové znalosti. Všem účastníkům přejeme pohodové jarní dny a také příjemný čas při studiu angličtiny.

workshop

Pozvánka na jazykové workshopy – březen 2013


Vážení učitelé,

třetího kola jazykových workshopů projektu IMPULS se můžete zúčastnit v následujících termínech:
 • 11. 3. 2013 JŠ Channel Crossings, Praha Radotín (jazyková úroveň A2)
 • 13. 3. 2013 JŠ Channel Crossings, Praha Radotín (jazyková úroveň B1 a A2)
 • 20. 3. 2013 JŠ Channel Crossings, Praha Radotín (jazyková úroveň B2)
 • 22. 3. 2013 JŠ Channel Crossings (jazyková úroveň B2)
 • 27. 3. 2013 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav (jazykový úroveň B1 a A2)
Jazykové workshopy doplňují studium v platformě Moodle English for Teachers a jsou zaměřeny především na rozvoj produktivních řečových dovedností.

vlajky

2. kolo jazykových workshopů je za námi


Od 23. listopadu do 5. prosince probíhaly v prostorách jazykové školy Channel Crossings a na gymnáziu Dr. J. Pekaře v Mladé Boleslavi druhé jazykové workshopy pro učitele Středočeského kraje. Na jazykových workshopech, které doplňují studium v platformě English for Teachers, měli učitelé možnost rozvíjet svoje komunikační dovednosti v cizím jazyce společně s lektory JŠ Channel Crossings.

V úvodní části workshopu se učitelé seznámili s novinkami v platformě Moodle, díky kterým si mohou procvičovat gramatické jevy a slovní zásobu netradiční formou. K těm patří například Cryptex (osmisměrka), Hangman (šibenice) či hra Milionář, kterou lze v platformě snadno vytvořit ze všech kvízových otázek dané lekce.

V jazykové části workshopu si učitelé procvičili komunikaci v anglickém jazyce i získané znalosti ze studia v platformě English For Teachers. Ze zpětné vazby od účastníků jsme zaznamenali pozitivní ohlasy na jazykové workshopy, které učitelé vnímají jako velký přínos pro jejich osobní i profesní rozvoj.

seminar2

Další setkání formou jazykových workshopů proběhne s účastníky e-learningových kurzů v březnu 2013.

Všem učitelům přejeme hodně sil a energie nejen do studia angličtiny a těšíme se na další setkání.

Tým JŠ Channel Crossings

Jazykové workshopy pro učitele Středočeského kraje listopad - prosinec


23.11.2012 – Praha – JŠ Channel Crossings, Praha - Radotín (úrovně A2 a B2)
26.11.2012 – Praha, Praha - Radotín (úrovně A2 a B1)
3.12.2012 – Mladá Boleslav, Gymnázium Dr. J. Pekaře (úroveň B1)
5.12.2012 – Praha, Praha - Radotín (úroveň B2)

Fotografie ze semináře pro jazykové poradce


9. listopadu 2012 se v prostorách jazykové školy Channel Crossings uskutečnil první metodický seminář pro učitele anglického jazyka zapojených do jazykového poradenství projektu IMPULS.

Metodický seminář byl zaměřen na prostředí aplikace Moodle, tvorbu e-learnigových kurzů a zásady jazykového poradenství. Na úvod semináře se učitelé blíže seznámili s principy e-learningu a jeho možnými výhodami pro výuku cizích jazyků. Dále si vyzkoušeli řadu internetových aplikací jako např. Classtools.net, software Hot Potaotes či Quandry a měli možnost pracovat v prostředí aplikace Moodle v platformě English For Teachers.

seminar

Z oblasti metodologie výuky byla diskutována témata související s vybranými jazykovými problémy, např. problémy související s tzv. Czenglish – typické chyby českých uživatelů anglického jazyka v používání gramatiky i slovní zásoby.

Proškolení jazykoví poradci poté získali přístupové údaje pro vstup do e-learningových kurzů pro své kolegy, kterým budou během jejich studia připraveni poskytnout odboré konzultace a pomohou jim tak překonávat úskalí studia anglického jazyka.

Máte-li zájem se zapojit, kontaktujte nás.

Všem učitelů přejeme mnoho úspěchů nejen při studiu angličtiny.

Jazykový poradce – příležitost profesního i osobního rozvoje


Pro učitele, kteří by se rádi vzdělávali v metodologii výuky jazyků a využívání informačních technologií ve vyučování připravujeme speciální workshopy zaměřené na následující okruhy:
 • Metodika práce s technologií Moodle a principy jazykového poradenství
 • Metodika práce s e-learningovým modulem Prezentování v AJ
 • Metodika práce s e-learningovým modulem Schůzky a jednání v AJ

Učitelé, kteří absolvují výše uvedené workshopy, budou obeznámeni s prostředím aplikace Moodle a s principy tvorby e-learningových kurzů. V rámci workshopů zaměřených na prezentování a schůzky v anglickém jazyce budou učitelé moci samostatně vést jazykové workshopy pro své kolegy týkající se uvedených témat (např. při spolupráci na mezinárodních projektech či v rámci aktivity eTwinning). Více informací nalezete ZDE.

Pro přihlášení do projektu IMPULS na pozici jazykového poradce prosím vyplňte motivační dotazník ZDE.

Během léta připravujeme


Léto v projektu Impuls je ve znamení přípravy e-learningových kurzů a doplňujících metodických materiálů. Pro učitele se nyní připravují kurzy všeobecné angličtiny ve třech úrovních pokročilosti: A2, B1 a B2. Jednotlivé kurzy jsou zaměřeny na rozvoj jak receptivních, tak produktivních řečových dovedností. Učitelé budou mít tak možnost zlepšovat si dovednosti jako je např. čtení s porozuměním, poslech či písemný projev formou komunikace v anglickém jazyce mezi lektory a účastníky. Kurzy jsou připravovány s důrazem na aktivní použití anglického jazyka (formou plnění úkolů písemné korespondence či online komunikace mezi zapojenými učiteli a realizátory projektu).

Učitelé zapojení do kurzu nebudou odkázání pouze na e-learning samotný. Pomocnou rukou při výuce angličtiny jim také budou tutoři a jazykoví poradci.

Informace o rozdělení úrovní dle SERR


V rámci projektu Impuls byla na základě komplexního jazykového auditu stanovena vstupní jazyková úroveň jednotlivých účastníků. Úroveň je vyjádřena dle šestistupňového evropského referenčního rámce pro jazyky. Tabulku s popisem jednotlivých úrovní naleznete ke stažení ZDE.

E-learningové kurzy pro výuku všeobecného anglického jazyka budou dostupné v platformě Moodle. Kurzy budou zpracovány pro úrovně A2, B1 a B2.

Vstupní audit – zjištění aktuální jazykové úrovně


Zájemce o projekt IMPULS čekal na úvod poměrně náročný vstupní jazykový audit, jehož cílem bylo objektivní posouzení jazykových dovedností zájemců o projekt a stanovení jejich aktuální jazykové úrovně.

V první fází proběhl tzv. on-line auditový test. Auditovým testem se rozumí takový typ testu, který pokrývá veškerou gramatiku, slovní zásobu a řečové dovednosti, které by při bezchybném splnění účastníky zařadilo na úroveň C2 (dle SERR), tedy na úroveň rodilého mluvčího. Auditový test byl tedy pro všechny účastníky stejný, bez ohledu na to, zda se účastníci odhadovali na tzv. falešné začátečníky či relativně pokročilé. Test prověřoval všechny řečové dovednosti zájemců včetně volného písemného projevu. Podle počtu získaných bodů bylo možné specifikovat pokročilost testovaných účastníků.

K testování jsme využili vlastní on-line prostředí, takže učitelé mohli po zadání přístupových údajů absolvovat test na internetu v čase a termínu, který jim vyhovoval. Test byl časově limitován a díky jeho obtížnosti měli někteří z účastníků po jeho absolvování obavy, zda budou studium zvládat. Bylo tedy třeba znovu vysvětlit, že šlo o auditový test a není třeba se znepokojovat, pokud účastník nesplnil všechny úkoly včas a správně.

Po absolvování písemného testu čekalo všechny účastníky ještě doplňující ústní jazykové testování, které bylo rovněž klíčové pro správné určení jejich stávající jazykové úrovně. Ústní testování probíhalo jak v prostorách jazykové školy Channel Crossings v centru Prahy, tak i na školách v Mladé Boleslavi, Nymburce a Kladně.

Testováním prošlo téměř 70 učitelů či vedoucích pracovníků škol.

Dle výsledků z jazykového auditu bude účastníkům projektu nabídnuta možnost studovat anglický jazyk v rámci tzv. blended learningu, to znamená, že výuka bude probíhat v kombinaci prezenčních workshopů a e-learningových kurzů připravených v prostředí Moodle pro tři úrovně pokročilosti.

Úspěšný start projektu IMPULS


Od dubna 2012 mají učitelé základních i středních škol Středočeského kraje možnost zapojit se do projektu IMPULS, který jim nabídne bezplatné jazykové vzdělávání formou e-learningu a řadu odborných jazykových workshopů.

Příležitost zapojit se do projektu IMPULS oslovila již řadu učitelů různých aprobací, věku a délky pedagogické praxe, stejně tak jako ředitele škol a jejich zástupce. Až do poloviny roku 2014 budou účastníci za podpory lektorů a metodiků jazykové školy Channel Crossings pracovat na zlepšování a rozvíjení svých znalostí angličtiny. V závěru projektu budou mít nejlepší studenti příležitost potvrdit získané znalosti složením některé z mezinárodně uznávaných zkoušek.