Stacks Image 803
Channel Crossings s.r.o.
Vrážská 238
153 00 Praha 5 – Radotín

Mgr. Hana Erlebachová – vedoucí projektu
Tel.: 210 215 363
e-mail: hana.erlebachova@chc.cz